Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio Helping Working Families

South Riverside Community Development Centre

Bydd y prosiect, a leolir yng Nghaerdydd, yn gweithio mewn partneriaeth i gefnogi teuluoedd Duon a Lleiafrifoedd Ethnig sy’n profi tlodi tra’n gweithio. Bydd y prosiect yn galluogi menywod a theuluoedd i wella’u gwydnwch ariannol a’u lles trwy hyrwyddo gwaith, deor menter a gofal plant cymunedol. Dros dair blynedd bydd y grant o £494,612 yn cyflogi chwe swydd rhan-amser Rheolwr Prosiect, Gweinyddwr a phedwar gweithiwr prosiect, costau gofal a gweithgareddau plant, ffioedd llawrydd, hyfforddiant, marchnata a chostau cyffredinol.

The project, based in Cardiff, will work in partnership to support Black and Minority Ethnic families experiencing in-work poverty. The project will enable women and families to increase their financial resilience and improve their well-being via work promotion, enterprise incubation and community-based childcare. The £494,612 grant, over three years, will employ six part-time posts of Project Manager, Administrator and four project workers, provide childcare and activity costs, freelance fees, training, marketing and overheads.